đề thi ngày 30/7/2012

đề 1

câu 1. 4 câu đ s, giải thích.

Câu 2. Bán hàng gián tiếp ko có lợi cho dn vì fải chia sẻ lợi nhuận. Đ hay S. Ví dụ minh họa

Câu 3. Tại sao fải dự trữ. Dn cần làm việc gì khi dự trữ NVL. minh họa thực tế.

Câu 4. Dạng bài tập tính nhu cầu cần mua.

đề 3

Câu 1: 4 câu đúng/sai giải thích:

1. Khác biệt hóa làm giảm sự cạnh tranh giữa các sản phẩm.

2. Quảng cáo là không cần thiết đối với những doanh nghiệp có uy tín.

3. Người bán hàng chỉ cần có hiểu biết về chính sách bán hàng của DN là đủ.

4. Hoạch định chính sách bán hàng chỉ cần có thông tin về thị trường là đủ.

Câu 2: Với một lượng nguyên liệu lớn, doanh nghiệp nên mua một lần hay nhiều lần. Vì sao? Lấy ví dụ thực tiễn minh họa.

Câu 3: Hoạt động tiêu thụ có tác động như thế nào tới hoạt động sản xuất của doanh nghiệp công nghiệp. Minh họa bằng ví dụ thực tế.

Câu 4: Xác định lượng tồn kho và giá trị tồn kho cuối kỳ bằng phương pháp FIFO.

Lưu ý, đề thi không được sử dụng tài liệu.