Đề thi kỳ 3 năm 2014

1. Phân tích 3 chức năng cơ bản của hội đồng quản trị công ty
2. nêu ví dụ thực tế để đánh giá hoạt động công bố và minh bạch thông tin ở thị trường chứng khoán VN. Phân tích các ưu điểm và hạn chế đó
3. Làm giống ví dụ 1 trang 111 của cuốn cẩm nang
Mấy câu trắc nghiệm đúng sai thì k nhớ
Cũng dễ thôi

Tổng hợp đề thi Quản trị công ty 3tc kỳ 3 năm 2013
(Ngày thi 28/11/2013)

Đề 1
Cau 2 : Ptich 3 dong luc de tro thanh co dong
Cau 3 : Nhan xet ban than ve Co cau va vai tro cua HDQT trong cong ty niem yet. ..
Cau 4 giong bai vi du trong trang 111 CAm nang QTCT

Đề 2

Cau 1. Trac nghiem 5 cau của toàn bộ lợi thế và bất lợi của cty cp đại chúng so vs cty tư nhân (có hết trong chương 1 của cẩm nang)
Cau 2, Ptich và bluan 3 bất lợi của cty cp đại chúng so vs cty tư nhân.
Câu 3 lay vd ma bạn biết, chỉ rõ trong trach trả lương thuong cho cán bộ qly cap cao tai cty cp niêm yết ở vn, neu nguyen nhan, giai phap

Cau 4 cho cty có số cổ đông, số thành viên hdqt, so co phieu phat hanh…. gi gi ay.
? Cty dc quyen phat hanh tối thieu bao cp
? Hỏi ve so ung vien min co the bau …k nhớ đến

Câu khác: Phân tích và bình luận 3 động cơ để trở thành cổ đông của công ty cổ phần.