Hình thức thi

 cấu trúc gồm 4 câu Đ/S có giải thích, 2 câu  lý thuyết và 1 câu bài tập

từ kỳ 3/2013 khi đi thi ko đc sd giáo trình

Đề thi

Đề 6 9-12-20

Đề thi QTDN 3tc kỳ 3 năm 2013 (ngày thi 27/12/2013)

Đề thi QTDN 3tc kì 1 năm 2013 (ngày thi 9/5/2013)

Đề thi năm 2013 (Ảnh)

Đề thi QTDN 3tc kì 3 năm 2012 (ngày thi 12/12/2012)

 

 

Thảo luận kì 1/2013

http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/501696983218359

Tài liệu

        

 Slide ngoài ngành của cô 

Slide 1 bạn gửi đến ngày 11/11/2012, không nhớ tên giảng viên: http://www.mediafire.com/?cy9vfk621m270zt

Quản trị DN 5tc
thi 90 phút, ko sử dụng tài liệu

cau 1-3d-d/s giai thich:
1, rqd la vai tro co ban cua nha quan tri,
2. 1 nha quan tri thanh cong chi can co to chat la du, khong can dao tao ren luyen
3. li thuyet kaizen huong toi doi moi
cau 2-3d : the nao la nha quan tri, phan tich vai tro cua nha quan tri va vai tro do the hien ntn doi voi nguoi quan ly quan com sinh vien.
cau3-1 d: giai thich tai sao ki nang nhan su lai la quan trong nhu nhau voi cac cap quan tri. minh hoa.
cau 4 tinh toan gia thanh, loi nhuan theo k1, k2, chia khoa nao cho ket qua chinh xac hon