Đề thi mẫu

Đề thi kỳ 1 năm 2016

slide quản trị giá trong doanh nghiệp: 

Đề thi kỳ 3 năm 2013

Câu 1,2.chon đúng sai giải thích
1.1. đối tượng xác định chi phí để tính giá là số lượng sản phẩm sản xuất ra. đúng or sai

Câu 3.chọn phương án đúng nhất giải thích
3.1điều kiện chiến lược giá thấm nhập
3.1chiến lược giá hớt váng là tắng giá rùi giảm dần
3.3 nếu nhu cầu lớn thì phải làm gì để tăng doanh số: tăng giá, gảm giá, tăng sản lượng, giảm sản lượng?
Câu 4.bài tập về định giá theo giá trị cảm nhận