Đề thi Quản trị nhân lực I kỳ 3 năm 2015

Đề 1

1,quản trị nhân lực là gì? Ai có trách nhiệm trong quản trị nhân lực và thực hiện trách nhiệm đó ntn?
2, công ty muốn tuyển kế toán có thể chọn nguồn nào,nêu phương pháp thu hút và lý do tại sao chọn nguồn đó,
3: nêu đặc điểm,ưu điểm nhược điểm của phương pháp đánh giá bằng mục tiêu,
4 : phúc lợi là gì?các tôt chức phúc lợi mà doanh nghiệp có thể cho ng lao động

Đề 2

1. Pv tuyển chọn là gì? Mục đích của pv tuyển chọn.
2, khái niệm ưu nhược của đánh giá theo mục tiêu, cho vd.
3.cty X áp dụng ct đào tại kỹ năng thuyết trình cho nv bán hàng, em hãy đánh giá ct đó?
4. Nếu bản yêu cầu chuyên môn cv hơn mức cần thiết thì sẽ ảnh hưởng như thế nào

Đề thi Quản tri nhân lực I kỳ 3 năm 2013
1. Tình huống Hòa là nv làm được 7 năm, có thành tích tốt, dự là sẽ được bổ nhiệm làm trưởng phòng khi trưởng phòng cũ chuyển đi. Có nhiều ý kiến trái chiều. Bình luận và giải thích ý kiến
2. Đánh giá thực hiện công việc là gì? Hệ thống đánh giá thực hiện bao gồm những yếu tố nào?
3. Học thuyết kì vọng của Vroom? Ứng dụng trong việc tạo động lực cho người lao động trong DN
4. Nêu các tiêu chí đánh giá thực hiện công việc của nhân viên thu ngân.

Tổng hợp đề thi QTNL II 4tc kỳ 1/2014