Hình thức thi

 90 phút, không sử dụng tài liệu

Môn này thi liền 3 câu lý thuyết, không có bài tập, làm cũng ngắn gọn thui.

Điểm cũng kha khá Nói chung là không phải học nhìu, trước khi thi 2 ngày học là OK rùi.

Môn này được cái các thầy cô coi rất gắt chẳng ai sơ múi được gì, léng phéng là cho về lun!!!!!

(Anh em có kinh nghiệm gì chia sẻ tiếp, cùng nhau học tập, hỏi đáp câu hỏi nào

Đề thi

Đề thi năm 2021

Đề thi kỳ 3 năm 2019

Đề thi năm 2019

Đề thi năm 2018

Đề thi QTNL 3tc kỳ 1 năm 2018

Đề thi QTNL 2tc kỳ 1 năm 2017-2018

Đề 4 QTNL 2tc kỳ 1 năm 2017-2018

Đề thi QTNL 3tc kỳ 1 năm 2017-2018

Đề thi QTNL 3tc kỳ 1 năm 2017

Đề thi QTNL 2tc kỳ 3 năm 2016

Đề thi kỳ 3 năm 2015 (K56)

Đề 5 kỳ 3 năm 2015

Tổng hợp đề thi QTNL 3tc kỳ 1 năm 2014 (ngày thi 10/5/2014)

Tổng hợp đề thi QTNL 3tc kỳ 3 năm 2013 (Ngày thi 13/12/2013)

http://www.mediafire.com/?iz7quxm7h77nd3d

Tổng hợp đề thi QTNL 3tc kỳ 3 năm 2013 (Ngày thi 4/12/2013)

Đề thi quản trị nhân lực 4tc kì 1 năm 2013 (ngày thi 13/5/2013)

Đề thi quản trị nhân lực 4tc kì 2 năm 2013 (ngày thi 30/7/2013)

Đề thi quản trị nhân lực 4tc kì 3 năm 2012 (ngày thi 27/11/2012)

ảnh đề thi kỳ 3/2012

ảnh đề thi kỳ 3/2013

 

Đề cương

Tóm tắc lý thuyết

20 câu hỏi QTNL có đáp án

Tóm tắc QTNL

Tài liệu

      

Slide QTNL – giáo sư Hương

Slide thầy Kiên

Phân tích công việc

Bản mô tả công việc

Tuyển tập đề thi

18 câu hỏi ôn tập QTNL

Nội dung ôn tập 3tc

Nội dung ôn tập 2tc

 

 

Đề thi

 

câu 1 (3điểm): Giải thích vai trò của phân tích công việc với Quản Trị nhân lực trong tổ chức

câu 2 (3 điểm): Phân tích các yếu tố thuộc về thị trường và thuộc về cá nhân người lao động ảnh hưởng đến thù lao lao động của người lao động trong tổ chức

câu 3 (2 điểm): Phân biệt tuyển mộ, tuyển chọn, tuyển dụng. Để tuyển chọn nhân lực có hiệu quả cần dựa trên cơ sở nào

câu 4 (2 điểm): Trình bày các yếu tố của một hệ thống thực hiện đánh giá công việc trong …