Slide thầy Nguyễn Hải Đường:

Tổng hợp đúng sai

Đề thi kỳ 2 2021

Đề thi kỳ 1 năm 2020

Đề thi kỳ 1 năm 2018

Tổng hợp đề thi kỳ 1 năm 2017

Đề thi QTRR kỳ 1 năm 2017

Đề thi kỳ 3/2016

Đề thi kỳ 1/2016

Đề 2 ca 2
Câu 1(2.5đ): phân biệt kiểm soát và đo lường rủi ro.mối quan hệ.áp dụng trong quy trình
Câu 2(2.5đ):bình luận quan điểm:hiện nay các nhtm ở vn đã xử lý 1 phần rrtd(nhớ mang máng là vậy)
Phần 2 định lượng
Câu 1 (2đ)tính VaR 2loại phâm phối chuẩn vs lịch sử
Câu 2 (2đ) viết phtr PD. Tính xác xuất. Thay đôi 1 % thì xác xuất thay đổi tnao. ý nghĩa tài chính của các biến
Câu 3 (1đ) viết phtr dự báo.mh arima

Đề thi kỳ 1 năm 2015