Đề thi năm 2020

Đề thi quản trị tác nghiệp 1 kỳ 1 2017-2018

Đề thi quản trị tác nghiệp 1 kỳ 3 năm 2016

Đề thi QTTN 1 năm 2016 (hệ VHVL)

Đề thi quản trị tác nghiệp 1 K54 kỳ 3 năm 2014 (ngày thi 27/11/2014)

Đề cương QT tác nghiệp 

slide Quản trị tác nghiệp 

Đề cương 1

Đề cương 2

Đề thi

Đề thi ngày 29/11/2012

Đề kiểm tra

Đề kiểm tra

slide, bải giảng

bài giảng