Đề thi Quản trị tài chính quốc tế kỳ 1 năm 2020

Đề thi Quản trị tài chính quốc tếkỳ 1 năm 2018

Đề thi Quản trị tài chính quốc tế kỳ 3 năm 2014

Đề thi Quản trị tài chính quốc tế kỳ 2 năm 2012

Slide Quản trị tài chính quốc tế – ThS. Hoàng Thị Lan Hương