Thảo luận kì 1/2013 http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/501701059884618

Đề thi

Đề thi năm 2022

Đề thi năm 2021

Đề thi kỳ 3 năm 2020

Đề thi kỳ 1 năm 2020

Đề thi kỳ 3 năm 2019

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề thi kỳ 1 năm 2018

Đề thi kỳ 3 năm 2017 (2tc)

Đề thi kỳ 3 năm 2016

Đề thi kỳ 1 năm 2016

Đề thi kỳ 3 năm 2015

Đề thi kỳ 1 năm 2015

Đề thi kỳ 3 năm 2014

Đề thi kỳ 1 năm 2014

Đề thi Quản trị tài chính 4tc kỳ 3 năm 2013 (Ngày thi 6/12/2013)

Đề thi năm 2013 (ảnh)

Đề thi ngày 10/5/2013

Đề thi ngày 3/12/2012

Đề giữa kì

Bài tập ôn tập giữa kì

Đề kiểm tra giữa kì lớp cô Hiên – kì 3/2012

Tài liệu ôn thi

Tài liệu tổng hợp

Câu hỏi bình luận

Câu hỏi so sánh

Câu hỏi lý thuyết so sánh

Câu hỏi đúng sai 

ôn thi QTTC (lý thuyết)

Bài tập + câu hỏi ôn tập thầy Nguyễn Tuấn Anh

Bài tập ôn thi QTTC

Bai tập QTTC

Tài liệu

Slide thầy Phạm Văn Tuệ Nhã

slide thầy Ngô Duy

slide

slide thầy Hoàng Khánh

Bài tập và bài giải ôn thi

Bài tập quản trị tài chính gửi sinh viên

nếu bị lỗi font thì bạn down cái này về và cài đặt: http://www.mediafire.com/download.php?d5qbv3ia2qv4d3r