Đề thi kỳ 3/12013

Đề của mình là đề số 1 với cơ cấu là câu 1, 2 ,3 ( 2 điểm) câu 4 (1 điểm) câu 5 ( 3 điểm)

câu 1 cho biết Hội cựu chiến binh có thể coi là chủ thể liên quan trong hoạt động đầu tư xây dựng ở địa bàn Hà Nội ko?? vì sao? Trả lời thì dựa vào trang 10 giáo trình! với mình thì có thể có có thể ko! nếu là chủ đầu tư có cồn trình thi công thì có! còn nếu ko trong trường hợp này thì là ko

câu 2 là 1 cấu trắc nghiệm chọn đáp án sai có giải thích!
1 . cần phải tổ chức đấu thàu để ngăn tình trạng sạt lở dất ở tỉnh…. trong đợt mua lũ……
2. là cái gì ấy nhưng cái câu 1 là sai rồi! vì dựa vào trang 48 giáo trình thì dự án do chính phủ chủ đầu tư mang tích cấp thiết như cống bão lũ thiên tai thì ko cần phải đấu thầu mà có thể chỉ định thầu luôn thôi

câu 3 thì thì tìm đáp án đúng nhưng ko cần giải thích! cái này có 2 câu nhưng mình nhớ mang máng thôi nên ko dám đọc vì cái này nhớ nhầm 1 chữ cũng thay đổi cả vấn đề

câu 4 thỉ cho biết dự án Nhà máy điện hạt nhân ở Bình ĐỊnh thuộc nhóm nào! đặc biết, A B hay C! vì sao?? thì chọn là dự án đặc biệt do là dự án có tính chất ảnh hưởng tới môi trường hoặc có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng môi trường lớn, dự án có vốn trên 2000 tỉ…. nên chọn là dự án đặc biệt

cấu 5 thì bài tập tính lương cho nhân viên! Y hệt cái bài ví dụ 3 trang 262