Đề thi năm 2022

Đề thi năm 2021

Đề thi năm 2020

Đề 6 19-12-19

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề thi kỳ 1 năm 2018

Đề thi năm 2017

Đề thi năm 2016

Đề thi kỳ 3 năm 2015

Đề kiểm tra tài chính công

Đề thi kỳ 1 năm 2015

Đề thi kỳ 3 năm 2014 (Ảnh)

Đề thi Tài chính công 4tc kỳ 1 năm 2014

Đề thi Tài chính công 2tc K54 kỳ 1 năm 2014

Đề thi Tài chính công 4tc kì 1/2013 (ngày thi 16/5/2013): 

Đề thi kì 1 năm 2012: 

Đề kiểm tra tài chính công: 

Tài chính công 1

Đề thi kỳ 3 năm 2019

Tài liệu

Slide TC công cô Nguyễn Thị Kim Dung

Bài giảng, tài liệu tài chính công: 

Bài tập tài chính công: 

Câu hỏi ôn thi Tài chính công