Đề thi TCDN 1 kỳ 1 năm 2017-2018

Kiểm tra TCDN 1

Đề 6 TCDN 1 kỳ 1 năm 2015 (ảnh)

Đề 3 TCDN 1 kỳ 3 năm 2014 (ảnh)

Đề thi TCDN 1 kỳ 3 năm 2014

Đề thi Tài chính DN I kỳ 3 năm 2013: 

Đề thi TCDN I kỳ 3/2012
+ Đề 5
+ Đề 6

 

Các bạn thi môn Tài chính doanh nghiệp II ca 3 ca 4 về còn nhớ câu nào thì cmt tại đây cho các khóa sau nhéTổ quốc ghi công

Posted by Đề thi-NEU on Saturday, May 10, 2014

 

Đề thi khác: 

Bài tập

Bài tập đề cương TCDN I: 

Bài tập TCDN: 

 

Slide TCDN: 

Đề kiểm tra: 

 Tài liệu TCDN TRONG NGÀNH http://www.mediafire.com/?tltk5omh0whe23s

Trong file gồm: 

  1. THUẾ DN – Slide trình chiếu [Compatibility Mode]
  2. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP- Handown [Compatibility Mode]
  3. Phân tích TC2 – handown (2) [Compatibility Mode]
  4. HUY ĐỘNG VỐN – Handown
  5. Báo cáo tài chính (2) [Compatibility Mode]