Lưu ý: Môn này và môn Quản trị tài chính đề thi như nhau

Đề thi

Đề thi

Đề thi TCDN 3tc kì 3 năm 2012

Đề thi tài chính DN 4tc kì 3 năm 2012 (ngày thi 20/12/2012): http://www.mediafire.com/?s96bghwb14h7kgp

Đề thi TCDN 3tc kỳ 3 năm 2013 (Ngày thi 4/12/2013): http://www.mediafire.com/?ygl2edbbycna4g1

Đề thi TCDN 4tc kỳ 3 năm 2013: http://www.mediafire.com/?1zk7c7216d1j338

Slide

Slide TCDN

Slide TCDN Th.S Phan Hồng Mai

Slide TCDN thầy Trần Phi Long

Tài liệu thi

– Giải bài tập tài chính DN

– Câu hỏi so sánh TCDN

– Câu hỏi bình luận TCDN

Bài tập

Bài tập TCDN

p/s: chú ý bài 4 vs bài 5, vì năm mình thi thì đề gần như giống hệt 2 bài này nhưng dễ hơn tí

Tài chính doanh nghiệp 4tc: công thức và bai tập tham khảo:

http://www.mediafire.com/?fsh464hz64l1836

Tài liệu khác

Giáo trình tham khảo