Đề thi kỳ 3 năm 2020

Đề thi kỳ 1 năm 2020

Đề thi TCQT 2tc kỳ 3 năm 2019

Đề 5 TCQT 1 19/12/2017

Đề thi TCQT 1 3tc kỳ 1 2017-2018

Đề thi TCQT 1 3tc kỳ 3 năm 2016

Đề thi TCQT 2tc kỳ 1 năm 2016

Đề thi tài chính quốc tế 1 kỳ 3 năm 2014

Đề thi TCQT 3tc kỳ 3 năm 2013

Đề thi kỳ 1 năm 2013 (ảnh)

Đề thi TCQT 3tc kì 3 năm 2012

Đề kiểm tra TCQT

slide TCQT cô Thủy

slide TCQT cô Lương Hằng (4tc)

Slide TCQT – ThS Hoàng Thị Lan Hương

Slide TTQT – cô Nguyễn Thị Thanh Dương

Tài liệu, đề cương TCQT

Bài tập tài chính quốc tế (3tc) 

Bài tập gửi các lớp

Hỏi đáp tài chính quốc tài tế

Slide, bài tập thầy Đặng Ngọc Đức

Tài liệu khác

Đề thi kì 3 năm 2012 (ngày thi 12/12/2012) (3tc)

ca 1 đề 6:

– 6 câu trắc nghiệm chọn đáp án đúng & gthích (ghi có/nợ CCTTQT, ưu điểm của tỷ giá cố định, đặc điểm của Bretton Woods, hợp đồng kỳ hạn có đặc điểm….)

– Tự luận (chọn 1/2 câu): cán cân vãng lai, liên hệ VN hoặc các chế độ tỷ giá, liên hệ VN

– 2 Btập: Nvụ Acbit phức tạp (3 thị trường) & kinh doanh kỳ hạn (cho kỳ hạn 2 tháng thu 2 khoản , chi 1 khoản tiền –> thực hiện kdoanh kỳ hạn)

Ca 2 de 1.

-6 cau trac nghiem co giai thich.

-Tự luận: chọn 1/2 câu: có 1 câu là thế này: Noi dung cua cac chinh sach ty gia. Lien he vs viet nam

-Tự luận: 1 bt swap, 1 bt acbit 3 thi truong

Đề 3 ca 2:

Ly thuyet:

c1:neu cac cong cu cua nhtw trong viec dieu hanh chinh sach ty gia.lien he

C2: tong quan ve thi truong ngoai hoi.lien he Bt: ứng dụng acbit Swap khách hàng dư lượng cố định ngoại tệ

Đề 5 ca 2:

lthuyet

câu 1:về giai pháp cán cân thanh toán quốc tế khi bị tham hụt và lien hệ thực trang ccttqt của VN,

câu 2: thị trường ngoại hối , lien he.

btap ứng dụng acbit (cho 3 thị trường) và swap khách hàng du luong ngoai tệ cố dịnh

Đề thi TCQT 3tc kì 1/2013 (ngày thi 17/5/2013)

đề 1:

1.nêu hiểu biết của bạn về thị trường ngoại hối phái sinh.liên hệ với thực tế VN

2.phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thanh toán quốc tế.liên hệ với VN

Đề 2

1 câu dạng tổng hợp,

1 câu ứng dụng Acbit trong thanh toán kỳ hạn),

lý thuyết 1 câu bắt buộc về giải pháp cân bằng CCTT trong ình trạng thâm hụt, ý nghĩa vs VN.

1 câu nữa chọn 1 trong 2 (các nhân tố tác động CC vốn hoặc công cụ gián tiếp của NHTW điều chỉnh c/s tỷ giá, liên hệ VN),

6 câu trắc nghiệm Đ/S giải thích (về đắc điểm Breeton Woods, t/đ giảm giá nội tệ, hợp đồng phái sinh, vai trò c/s tỷ giá,tình huống phân tích Nợ Có cán cân vốn..)