Từ K54 trở đi chuyển sang môn Lý thuyết tài chính tiền tệ 1

Hình thức thi

câu 1: 2 câu đúng sai giải thích

câu 2,3: lý thuyết

câu 4: liên hệ

Thi 90′, ko sử dụng tài liệu

Đề thi

Đề thi TCTT 4tc kỳ 3 năm 2013 (Ngày thi 18/12/2013)

và http://www.mediafire.com/?rxug9w5osng124d

Đề thi TCTT 4tc kì 1 năm 2013 (ngày thi 11/5/2013)

Đề thi TCTT 4tc kì 1 năm 2013 (dạng ảnh)

Đề thi TCTT 4tc kì 3 năm 2012 (ngày thi 7/12/2012)

Bao gồm đề thi cũ năm 2011, đề thi kì 1 và kì hè năm 2012

các topic thảo luận câu hỏi đúng sai kì 3 năm 2012

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/437446612976730

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/437446816310043

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/437446992976692

Thảo luận kì 1/2013

http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/501885366532854

http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/501885683199489

http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/501885956532795

Giáo trình, slide

Slide Lý thuyết tài chính tiền tệ 1 – K54

Slide tài chính tiền tệ

Slide tài chính tiền tệ bản cũ (tham khảo)

Giáo trình (tham khảo)

Đề cương, hệ thống câu hỏi ôn tập, tài liệu ôn thi

Tài liệu ôn thi

Bộ

Tổng hợp đề cương và bài giảng -> down về và giải nén file rar ra nhé

Câu hỏi ôn tập và ôn thi tài chính tiền tệ có đáp án

Hệ thống câu hỏi ôn tập

Giáo trình rút gọn – ôn thi

Tài liệu khác

Sách miskin tiếng việt (tham khảo)