Đề thi không được sử dụng tài liệu

Đề thi 2021

Đề thi kỳ 1 năm 2020

Đề thi kỳ 3 năm 2019

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi kỳ 1 năm 2017-2018

Đề thi kỳ 3 năm 2015

Đề thi kỳ 3 năm 2014

Đề thi kỳ 1 năm 2013

Tài liệu thuyết trình các nhóm môn Tâm lý quản lý

Đề thi kì 1/2013 (ngày thi 16/5/2013)

Câu 1 (1đ): Phong cách lãnh đạo cơ bản

Câu 2 (2đ): Nghiên cứu phong cách lãnh đạo có ý nghĩa gì?

Câu 3 và Câu 4 là bài tập tình huống

1. nêu các đặc điểm tâm lý nhóm

2.nghiên cứu các đặc điểm tâm lý nhóm có ý nghĩa gì trong quản lí tổ chức

Luật vàng: hãy đối xử với moi nguoi theo cách mà bạn muốn họ đối xử với bạn

Nhưg các nhà qly giỏi lại cho rằng: đừng đối xử với ng khác theo cách mà bạn muốn họ đối xử vs bạn

Ptich và bình luận quan điểm trên