Đề thi kỳ 1 năm 2017-2018

Tổng hợp đề thi Tâm lý xã hội học lao động 3tc kỳ 3 năm 2013

Tổng hợp đề thi Tâm lý xã hội học lao động 4tc kỳ 3 năm 2013

http://www.mediafire.com/?6bdi1fhisvcy5b3

và : http://www.mediafire.com/?etaa4tkf6bnl64m

Đề thi kỳ 3 năm 2012