Đề thi

Đề thi TTQT 3tc kỳ 1 năm 2018

Đề thi TTQT kỳ 3 năm 2016

Đề thi TTQT kỳ hè năm 2014

Đề thi TTQT 3tc kỳ 1 năm 2014

Đề thi TTQT kỳ 3 năm 2013

Đề thi năm 2011

Đề thi Thanh toán quốc tế K51

Kiểm tra

Kiểm tra kỳ 1 năm 2019

Tài liệu ôn thi

Câu hỏi, bài tập tham khảo: 

20 đề thi TTQT có đáp án: 

Bài tập kí phát hối phiếu:

Bài tập L/C:

Trắc nghiệm TTQT – ôn tập: 

Trắc nghiệm TTQT – full:

tài liệu

văn bản cần sử dụng, quy ước quốc tê như UCP 600, Isbp, ucr522

http://www.mediafire.com/?38ir37err7231j3

http://www.mediafire.com/?5rhdii4ldwfadw9
http://www.mediafire.com/?vvek7f5rwdrwlrt

Slide bài giảng:

Bài giảng thầy Hưng:

Giáo trình_Chương 1 2 3 4: 

Slide – cô Phan Thị Thu Trang: 

Slide + bài tập cô Vũ Thị Thu Hòa

Slide – ThS Hoàng Thị Lan Hương:

Link 1 

Link 2