Đề thi

Đề thi năm 2021

Đề thi năm 2020

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề thi kỳ 1 năm 2018

Đề thi kỳ 3 năm 2017

Đề thi TTCK 1 3tc kỳ 3 năm 2016

Đề thi TTCK 2tc năm 2016

Đề thi kỳ 3/2015

Đề thi kỳ 1/2014
Đề thi kỳ 2/2013

Đề thi kỳ 1/2013:
Đề 3 – kỳ 1/2013
Đề 4 – kỳ 1/2013

Slide TTCK thầy Trần Đăng Khâm

đề thi TTCK 3tc kì 1/2013 (ngày thi 24/5/2013)

đề thi TTCK 4tc kỳ 3 năm 2013 (Ngày thi 16/12/2013)

Đề thi Thị trường chứng khoán kì hè năm 2012 (ngày thi 1/8/2012)

Một vài đề TTCK (không rõ là 3tc hay 4tc)

Đề thi TTCK 4tc kì 3 năm 2012 (ngày thi 6/12/2012)

đề thi TTCK 3tc kì 3/2012 (ngày thi 22/12/2012)

Đề cương, câu hỏi ôn tập

Tổng hợp đúng sai TTCK 3tc

Dạng bài tập thầy Hoàng Anh hoặc tải tại đây

Đề kiểm tra

Đề cương TTCK 2tc

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Tổng hợp đề cương TTCK

Đề cương, câu hỏi ôn tập

36 câu hỏi bình luận có đáp án

Thị trường chứng khoán VN 10 năm qua

Thị trường chứng khoán năm 2014

Slide

Slide thị trường chứng khoán 2tc

Giáo trình thị trường chứng khoán

slide TTCK – Cô Vũ Thị Thúy Vân

Bài giảng thị trường chứng khoán – cô Lê Hương Lan

slide TTCK – Co Le Huong Lan

Slide thị trường chứng khoán – Th.S Nguyễn Hương Giang

Slide thị trường chứng khoán – TS.Nguyễn Thị Bích Loan

Bài giảng TTCK – tham khảo

Slide thị trường chứng khoán – TS.Nguyễn Thị Bích Loan (bản tiếng anh – tham khảo)

 

Bài tập

Bài tập mẫu

Bài tập TTCK – có lời giải

Tài liệu tham khảo khác

Tài liệu đọc thêm – ôn tập TTCK

Các bài luận văn TTCK – Khóa 44

Slide thuyết trình của các nhóm