Đề 45 thi ngày 21/12/2018

Bài tập: 

Đề thi: 

Đề thi kỳ 3 năm 2013

Đề 19 nhớ 2 câu như này.

Theo luật bhxh hiện hành chế độ thai sản đk nghỉ tối đa 6 tháng khi sinh con Đ or S giải thich.
Theo luật bhxh hiện hành chế độ tử tuất quy đinh số người hưởng phụ thuôc tối đa là bnhiu?

Một đề khác (kỳ 3/2013)

http://www.mediafire.com/?012qbkli4w5wysw