Phần Câu hỏi đúng sai giống đề Nguyên lý thống kê

Đề thi 2021

Đề thi và kiểm tra kỳ 3 năm 2020

Đề thi kỳ 1 năm 2020

Đề thi kỳ 3 năm 2019

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Giải đề thi, tải tại đây

Đề thi kỳ 1 năm 2018 (3tc)

Đề thi kỳ 3 năm 2017

Đề thi kỳ 1 năm 2017

Đề thi thống kê kinh doanh 2016

Đề kiểm tra thống kê kinh doanh 2016

Cấu trúc đề thi  (upade tháng 12/2015)

Đề kiểm tra thống kê KD (tháng 12/2015)

Đề thi TKKD kỳ 3 năm 2015 (update)

Câu hỏi ĐS TKKD có đáp án

Slide thống kê kinh doanh (mới)

Giáo trình thống kê kinh doanh

Đề thi Thống kê kinh doanh 2