Đề thi kỳ 3 năm 2020

Đề thi kỳ 3 năm 2019

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề thi kỳ 3 năm 2013

Lí thuyết đề 4: về bán phá giá, đối tượng thường trú, phương pháp chia lợi nhuận. Bình luận ý kiến hội nhập quốc tế ảnh hưởng tới thuế trực thu, gián thu

Đa phần trog sbt,bt vào bài 4,8,26,27.

phần trắc nghiệm đúng/sai giải thích và Bài tập giống sách bài tập (chỉ thay số) giống y hệt sách bài tập, 1 câu liên hệ thực tế (1 điểm)

slide

Slide thuế quốc tế – TS.Phan Hữu Nghị

Slide – TS.Nguyễn Thị Kim Dung

Tài liệu khác

Slide thảo luận các nhóm

Tài liệu thuyết trình của các nhóm

Bài tâp phần chuyển giá (không có đáp án

Tài liệu tổng hợp

slide

Slide thuế quốc tế – TS.Phan Hữu Nghị

Slide – TS.Nguyễn Thị Kim Dung

Tài liệu khác

Slide thảo luận các nhóm

Tài liệu thuyết trình của các nhóm

Bài tâp phần chuyển giá (không có đáp án

Tài liệu tổng hợp