hình thức thi

Câu 1: 5 câu đúng sai có giải thích

câu 2: 2 câu chọn phương án đúng nhất trong các phương án a b c d rồi giải thích

câu 3: lý thuyết

câu 4:bt

được sử dụng tài liệu

Đề thi

Đề thi 2022

Đề thi 2021

Đề thi kỳ 1 năm 2020

Đề thi kỳ 3 năm 2019

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi năm 2018

Đề thi năm 2017

Đề thi kỳ 1 năm 2017

Đề thi năm 2016

Đề thi kỳ 3 năm 2015

Đề thi kỳ 1 năm 2015 (ảnh)

Đề thi kỳ 1 năm 2015

Đề thi kỳ 1/2014

Đề thi kỳ 3/2013: 

Đề thi kỳ 1/2013 và kỳ 3/2012

Đề thi K52

Tài liệu:

Bài tập có lời giải 2021

Đáp án câu hỏi tự luận

Bài tập thuế: 

Giải bài tập thuế: 

Bài tập + bài giải thuế

Slide + bt Thuế – thầy Phạm Xuân Hòa

Câu hỏi thuế (55 câu): 

Bải full VAT: 

Quản lý thuế: