Hình thức thi

1, Dề thi năm nay đổi đề, đễ hơn trước, cho sv đỡ khổ?

2. , Đề gồm,

Câu 1(2.5 d): 8 câu trắc nghiệm, 1 vài câu trúng ở TH, nói chung đọc sách là làm được

Câu 2(2.5 d),

Câu 3( 2. 5d), là các câu lý thuyết, nôi dung trong giáo trình. Gồm: EDI là gì, Ứng dụng trong B2 B ra sao?

Giao dịch điện tử là gì, các hình thức, nguy cơ là gìThẻ tìn dụng,  thẻ ghi nở

Câu 4. Chọn 3 trong 8 câu thực tế đã làm nhom trên lớp

( 1 Google, 2, Các mạng xã hội, 3, wal-mart 4, ebay, 5 alibaba, ec21 6,Thực trạng ví điện tử ở Vn . 7 tình hình phát hành thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ ở Vn 8, ko nhớ)

Chúc các em khóa sau cao điểm hơn

Đề thi 

Đề thi TMĐT căn bản kỳ 2 2022

Đề thi TMĐT 3tc kỳ 1 năm 2019

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi TMĐT kỳ 3 năm 2018

Đề thi TMĐT kỳ 3/2016

Đề thi TMĐT  kỳ 3/2013 (ngày thi 26/12/2013)

Đề thi TMĐT  kì 1/2013 (ngày thi 16/5/2013)

Đề thi TMĐT  kì 1/2013 (dạng ảnh)

Đề thi kỳ 1 năm 2012 (ảnh)

Slide

Slide thương mại điện tử

Slide khác

Tài liệu khác

Đề cương TMĐT 19 câu có đáp án

Đề cương TMĐT full

Các bài tập tình huống và thuyết trình của các nhóm