Hình thức thi

Cấu trúc đề thi:

I. 2 câu lý thuyết (cái này ôn trong đề cương 22 câu trên page đã có, chú ý các câu 1 2 5 6 7 8 9 10 11 14 17 18 22)

II. 1 câu dùng thực tế chứng minh nhận định, gồm có 7 nhận định sau:

a.Trong KD, mỗi khi làm lợi cho mình thì phải đồng thời làm lợi cho KH.

b.Trong SXKD, DN nên hướng tới bán cái thị trường cần thay cho cái mà mình có.

c.Trong KD dịch vụ, cạnh tranh làm cho giá thị trường giảm.

d.Chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định tạo nên thương hiệu DN.

e.Trong SXKD, các DN cần coi trọng chữ tín.

f.Dịch vụ là công cụ cạnh tranh hữu hiệu của DN.

g.Dịch vụ là công cụ cạnh tranh hữu hiệu của DNSX.

Cách làm câu này là lấy 1 ví dụ thực tế để chứng minh, ví dụ tiêu biểu (các DN nhiều người biết ấy) và viết =< 10 dòng thôi nhé.Lưu ý nữa là DN SX và DN dịch vụ khác nhau, các bạn đọc đề cẩn thận không rất dễ nhầm lẫn khi lấy ví dụ.

III. 1 câu bài tập (1 trong 4 dạng bài phân tích tình hình nhập vật tư về mặt số lượng/về mặt hàng/về mặt kịp thời/về mặt đồng bộ)

Về bài tập thì có thể tham khảo trong SBT hoặc GT chương XV.

Mình nhắc lại đây là dạng đề năm trước, có đổi đề hay không thì mình không biết nhé

………………………….

 Đề thi kỳ hè năm 2014

Đề 1 : gồm 4 câu 3 câu lý thuyết 1 bài tập dễ. mỗi câu 2,5đ
c1:cách xác định hệ thống các chỉ tiêu trong mua sắm vật tư
c2: sơ đồ hóa các hình thức cung ứng và trách nhiệm mỗi bên trong các hình thức tương ứng
c3: Nội dung các giao dịch trong mua sắm vật tư có hợp đồng hoặc đơn hàng đặt trước.
c4 : bài tập theo mức sản phẩm đại diện.
…………………………………………………

Đề thi kì 1/2013

Đề 1

1) bản chất và vai trò của hoạt động thương mại trong doanh nghiệp sản xuất. (câu 1 của đề cương) 3d

2) nội dung của tiếp nhận số lượng và chất lượng của sản phẩm

3) “trong kinh doanh thì chữ tín quý hơn vàng” bằng ví dụ thực tế chứng minh nhận định trên (2d)

4) Bài toán giống hệt ví dụ về sự kịp thời chương XV trong giáo trình(3d)

Đề 2

Câu 1 Dự trữ sản xuất , nêu khái niêm, cơ cấu và những đặc điểm của dự trữ sản xuất

câu 2: Vì sao nói : thương mai là điều kiện, Tiền đề cho sản xuất

câu 3 : Ví dụ thực tế cm ” Chất lượng sản phẩm là điều kiện cho sự uy tín của một thương hiệu ” < k nhớ rõ đại khái là vậy>

de 3

câu 1 làm rõ chính sách giá trong tiêu thúp.

câu 2 nội dung tmdn trong dnsx,

câu 3 lấy ví dụ thực tế để chứng minh “để đạt dc lợi ích doanh nghiệp phải quan tâm đến lợi ích của khách hàng ”

Đề thi kỳ 3/2013 (Ngày thi 7/12/2013)

Đề 1

Câu 1: Bản chất và vai trò TMDN
Câu 2: Các bộ phận của cung ứng NVL
Câu 3:Ví dụ cm “Uy tín quý hơn vàng”
Câu 4: Bài tập tính kịp thời.

Đề 2

Câu 1: Dự trữ sản xuất: khái niệm, cơ cấu, đặc điểm của các bộ phận dự trữ sản xuất.
Câu 2: Vì sao: TM là điều kiện , tiền đề của SX
Câu 3: Lấy VD minh họa” Chất lượng SP quyết định uy tín của DN sản xuất”

Đề 3

1.ptich c/sach giá
2.chu kì sp và ảnh hưởng của nó tới c/s sp và c/s giá
3.cm nhận định “trong kd, làm lợi cho mình cũng đồng thời làm lợi cho KH”

Tài liệu ôn tập

Hệ thống câu hỏi ôn tập: http://www.mediafire.com/?qf5wqqvrcdrtpm4