Tín dụng và thanh toán quốc tế 3tc 

10 câu trắc nghiệm đúng sai + 10 câu trắc nghiệm chọn phương án + 1 câu bài tập tình huống + câu bài tập tính toán

lập hối phiếu, với 1 câu tình huống UCP

mình đề 6 lập hối phiếu trong tín dụng chứng từ L/C, 1 tình huống về L/C là: L/C dc quy định giao hàng vào khoảng 15/6/2012, và sau khi bên bán giao hàng va kí vần đơn(B/L) vào ngày 18/6/2012, bên xk gửi chứng từ đến NH phát hành vào ngày 8/7/ 2012, hỏi có dc NHFH thanh toán hay ko???, còn tỷ giá sec như thế nào so với tỷ giá đien hoi?? UCP/DC có mang tính bắt buộc??? …..

Đề 3 ca 2: 10 câu Đ S ko khó lắm, hỏi rải rác (ct tỷ giá chéo, tín dụng XK, ảnh hưởng tăng/giảm tỷ giá hối đoái đến XNK…) 10 câu chọn đáp án khó hơn 1 chút, chọn nhiều đáp án đúng (thị trường quốc tế sử dụng đồng tiền nào để yết giá, séc TMQT do ai ký,…) Nhìn chung trắc ng rải rác nhg có vẻ dễ hơn kì trc Bt tình huống giao hàng nhiều lần (phải vận dụng UCP để làm -.-) & 1bt tín dụng (tính thờ hạn tín dụng theo tháng)

đề 2 tình huống là công ty ký hợp đồng có điều khỏan thanh tóan bằng phương thức tín dụng chứng từ và trên L/C có ghi cho phép giao hàng nhiều lần, tổng cộng 30000 tấn, theo cơ cấu 10000 tấn gạo 5% 10000 tấn gạo 25% và 10000 tấn gạo 35%. Công ty giao hàng đợt một gồm 4000 tấn gạo 25% 5000tấn 35% và 2000 tấn 5% sau đó xuất trình chứng từ thì ngân hàng có chấp nhận thanh toán ko.

Đề 2 bài tập là công ty XNK A xuất khẩu lô hàng trị giá 9 triệu HKD và nhập khẩu lô hàng trị giá 120triệu JPY. hỏi công ty phải dùng thêm bao nhiêu bản tệ để thanh tóan hai hợp đồng trên. Biết tỷ giá USD/HKD, tỷ giá USD/JPY và tỷ giá USD/VND. Mình ko nhớ tỷ giá cụ thể.

Trắc nghiệm đề 2 phần đúng sai:

1.Lãi suất cao thì tỷ giá tăng

2.tỷ giá đồng ngoại tệ giảm so với đồng nội tệ thì thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài.

3.ULC 1931 là luật quốc tế bắt buộc khi sử dụng Séc.

4.Hình mẫu của hối phiếu quy định tính pháp lý của hối p…Xem thêm

trắc nghiệm ABC đề 2:

1. tỷ giá séc:A.bằng B nhỏ hơn C lớn hơn tỷ giá điện hối.

2. Tỷ suất chiết khấu cao dẫn đến A tỷ giá giảm B tỷ giá tăng D chống lạm phát.

3. Ký chấp nhận hối phiếu trả sau trong phuơng thức tín dụng chứng từ là ai Z

A nhà XK B nhà NK C ngân hàng phát hành D ngân hàng thông báo.

tài liệu về hồi phiếu và bài tập tình huống

http://www.mediafire.com/?96c1dhiudrqdqdb

http://www.mediafire.com/?26765xutb2avtrv

Bài giảng thầy Hưng: 

Trắc nghiệm: 

Đề thi kỳ 3 năm 2013

Đề thi kỳ 3 năm 2012