Hình thức thi

thi trắc nghiệm trên máy, 50 câu trong vòng 45 phút

Tài liệu

Share đề thi Tin đại cương K60 kỳ 3 năm 2018 (Ngày thi 14-15/1/2019)

Share đề thi Tin đại cương K59 kỳ 1 năm 2018 (Ngày thi 21/6/2018)

Share đề thi Tin đại cương K59 Kỳ 3 năm 2017 (Ngày thi 21,22/1/2018)

Share đề thi Tin đại cương K58 kỳ 3 năm 2016 (Ngày thi 21-22/1/2017)

Share đề thi Tin đại cương K57 kỳ 1 năm 2016 (Ngày thi 23-24/6/2016)

Share đề thi Tin đại cương K57 kỳ 3 năm 2015

Share đề thi Tin đại cương K56 kỳ 1 năm 2015

Share đề thi Tin đại cương K56 kỳ 3 năm 2014

Tổng hợp đề tin đại cương K56

Tổng hợp đề tin đại cương

Tin đại cương K55 kỳ 1/2014 (ngày thi 18-19/6/2014)
Link 1: 

Link 2:

Tin đại cương K55 kỳ 3/2013 (ngày thi 10-11/1/2014)

Link 1:
Link 2:

tin đại cương K54 kì 3/2012 (ngày thi 18/1/2013):
-tin đại cương K54 kì 1/2013 (ngày thi 2/6/2013):
https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/510807412307316
https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/510807672307290

Slide tin học đại cương thầy Cương và các phím tắt thường dùng

Phần mềm trắc nghiệm (cần phải sửa lỗi font mới dùng đc)

Cách sửa lỗi font

nếu không sửa đc lỗi font, các bạn có thể tham khảo phần mềm tin đại cương không bị lỗi font trên 4r Tại Đây

Tài liệu exel và ppt

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án (nên xem)

nếu down về bị lỗi font thì chứng tỏ máy bạn chưa cài đủ font, bạn down font này về cài đặt là ok, nếu có lỗi nào các bạn comment ở dưới note nhé

Slide

Bài giảng tin học đại cương

Slide tin học đại cương cô Trần Thị Phương Anh

Slide tin học đại cương cô Bạch Tuyết

Slide và tài liệu tin học đại cương thầy Phương

slide tin học đại cương thầy Lê Văn Nam

Giáo trình tham khảo

Giáo trình tin học căn bản

Giáo trình thực hành tin học can bản