Hình thức thi

thi trong 90 phút, không sử dụng tài liệu, có thể có 2, 3, 4, 5 câu nhưng tổng cộng có 10 ý, mỗi ý 1 điểm, câu cuối cùng là câu lấy điểm 10

Đề thi

Đề thi toán 1 K60

Đề thi toán 1 K59 kỳ 1 năm 2017-2018

Đề thi và giải toán 1 K59

Đề thi kỳ hè năm 2017

Đề thi toán 1 K58 kỳ 3/2016 hoặc tải tại đây

Đề thi toán 1 K57 kỳ 3/2015 hoặc tải tại đây

Ôn thi Toán 1 (share Nguyễn Văn Tiệp)

Đề thi Toán 1 K56 kỳ 3 năm 2014

Hoặc tải album ảnh Đề thi Toán 1 K56 tại đây

Giải một số đề toán 1 (share Nguyễn Văn Tiệp)

Đề thi Toán 1 K55 – kỳ 3/2013

Hoặc tải album ảnh trên tại đây

Đề thi toán 1 – K54 kì 3/2012 (ngày thi 7-9/1/2013)

Đề thi toán 1 K53 kỳ 3/2014

Đề thi toán 1 năm 2012

Đề kiểm tra giữa kì K53 – kì 3 năm 2011

Đề toán K51

Đề toán K52

Tài liệu ôn thêm

slide toán 1 thầy Hoàng Văn Thắng

Slide toán 1 thầy Phạm Anh Tuấn

Bài tập ôn tập khi thi

Tài liệu ôn thêm