Hình thức thi

có 8 phần trong 90 phút, không sử dụng tài liệu

Slide toán 2 – thầy Phạm Anh Tuấn

Tài liệu ôn thi toán 2

Đề thi

Đề thi toán cho nhà kinh tế K61 (ngày thi 10/12/2019)

Đề thi kỳ 1 năm 2018 K59

Giải đề toán 2 K57

Đề cuối kỳ chọn lọc K57

Đề thi toán 2 kỳ 3 năm 2017

Đề thi toán 2 kỳ 1 năm 2017

Đề thi toán 2 kỳ 1 năm 2016

Đề thi toán 2 kỳ 1 năm 2015

Đề thi toán 2 kỳ 3 năm 2014

Đề thi toán 2 kỳ 1 năm 2014 (K55)

Đề thi kỳ 1 và kỳ hè năm 2014 (K53)

Đề thi toán 2 K54 kì 1/2013 (ngày thi 5,6,7/6/2013)

Một số câu đề toán 2 K54

Một số ảnh toán cao cấp 2-k53 tổng hợp ngày 28-29-30-31/5/2012

Đề 5367 thi ngày 30/5/2012

Đề toán 2 – K50

Đề kiểm tra giữa kì

Slide, tài liệu ôn thi

Tài liệu bài tập tổng hợp