Đề thi năm 2018

Đề thi CQ 2018

Đề thi kỳ hè năm 2014

Đề thi kỳ 1 năm 2014 K54

Đề thi kỳ 3 năm 2013

http://www.mediafire.com/?17gls90dyp2qz08
http://www.mediafire.com/?mn8w9h0n8ngh11m
http://www.mediafire.com/?1nva6a15bud930m

Đề thi Toán tài chính K51

Bài tập

Giáo trình

Slide

Slide toán tài chính

Trắc nghiệm

http://www.mediafire.com/?2ty4bwxg1h2xkfr

http://www.mediafire.com/?hzamt6ec7wyy048