Môn này 3 chỉ, thi 90′, đề được mang tài liệu và NGHIÊM CẤM TRAO ĐỔI

Tài liệu môn Văn bản trong quản lý

Đề thi kỳ 3 năm 2013

Đề 1

Câu 1: Loại văn bản nào?
1. Tổng động viên
2. điều động công chức
3. Sửa đổi quy phạm pháp luật
4.Về một sự việc, sự cố

Câu 2: Đúng sai giải thích.
1. quyết định về nội dung có 3 loại.
2. văn bản của Bộ trưởng ban hành là văn bản Pháp quy.
3. Hiệu lực của quyết định từ ngày ký.
4…..

Câu 3: viết văn bản của phòng HCTH về việc giải thích cho đơn thư thắc mắc của phụ huynh học sinh việc con em họ học vào thứ 7.

Câu 4: sửa lỗi sai như thầy cho ghi, có câu phần ký của thông tư liên tịch của văn phòng chính phủ với bộ trưởng bộ tài chính.

Đề 2

Câu 1 2đ. Văn bản nào dùng để ban hành các nội dung sau

1. Để được chấp thuận 1 phương án mới.
2. Điều động cán bộ công chức.
3. Định ra công việc phải làm trong thời hạn nhất định
4. Ban hành quy phạm trong phạm vi hành pháp mà chư có trong luật.
5. Tổng động viên.
6. Ghi nhận sự kiện, sự cố.
7. Đề ra hay sửa đổi quy phạm
8. Điều chỉnh các mối quan hệ xã hội chưa ổn định chưa chín muồi.
Câu 2 2đ. Đúng hay sai và giải thích
1. Quyết định xét về nội dung có 3 loại.
2. Văn bản của bộ trưởng là văn bản pháp quy (đề # là của thủ tướng thì phải)
3. quyết định nói chung, phân hiệu lực đều ghi “quyết định có hiệu lực từ ngày ký”
4. Trong soạn thảo văn bản ko dùng từ Hán Việt ko gặp trở ngại gì.
Câu 3 3đ. Với tư các là trưởng phòng HCTH của trường KTQD được giao nhiệm vụ trả lời đơn thư thắc mắc của PHSV về việc con em họ phải học cả ngày thứ 7. Em hã thực hiện nhiệm vụ trên.
Đề # thì lại là nghỉ học ngày thứ 7. Bó tay!
Câu 4 3đ. Sửa và soạn lại phần ký, điền nội dung còn thiếu (về phần ký). Câu này thầy dạy nhiều, chỉ cần chú ý chép bài hoặc photo vở là OK.