Đấu thầu
Tài liệu full Đấu thầu: 

Bải giảng đấu thầu

Đề thi kỳ 1 năm 2014

Đề thi kì 1/2013

Câu 1 sự cần thiết phải đấu thầu khi thực hiện các hđ mua sắm sử dụng vốn của nhà nước hoặc do nhà nước quản lý

Câu 2 giá gói thầu là gì? Giá gọi thầu đc ai xđ và vào lúc nào? Nêu ưu nhược điểm khi thông báo giá gói thầu đối với bên mời thầu? vì sao tổng giá trị của các giá gói thầu lại nhỏ hơn tổng mức đầu tư?

Câu 3 thế nào là nhà thầu liên danh? Khi nộp hsdt nhà thầu liên danh phải nộp thêm gì so với nhà thầu khác. Tại sao? Nhà thầu tư vấn thiết kế công trình có được liên danh với nhà thầu xây lắp công trình đó k? nếu có khi nào? Có những cách liên danh nào đối với nhà thầu xây lắp?

Câu 4 tại sao trog khi ODA của WB có ưu tiên cho NT của nc đi vay còn của JICA lại ko